samler så mange brandtekniske oplysninger som muligt, på denne web-site og rummer i dag mere end 4000 sider med brandteknisk information. Love, bekendtgørelser, vejledninger m.m. er samlet under “Regelsæt”.

Publikationer der er omfattet af copyright bestemmelser, kan ikke findes i brandinfo nu, men Brandinfo arbejder på at oversigter m.v. kan gøres tilgængelige.

Under Nyheder kan De finde nye love, bekendtgørelser m.v. så snart de foreligger.

Under ErhvervInstitutioner, Hjem og fritid samles målrettet viden og information på netop disse områder.

Viden om …. indeholder brandteknisk viden af mere generel karakter. Der henvises til supplerende litteratur, for de der har særlig interesse i uddybende materiale. Gode brandtekniske løsninger og svar på ofte stillede spørgsmål, som Brandinfo får kendskab til, bringes også her.

Brandtekniske foreninger, møder & temadage m.m. optages også i Brandinfo. Se venstre søjle, der giver alle indgangene i Brandinfo.

Forum kan brugerne af Brandinfo drøfte brandtekniske emner og udveksle erfaringer.

Acrobat Reader gør en stor del oplysningerne i Brandinfo let tilgængelige. Acrobat Reader kan downloades fra Adobes hjemmeside via link herunder.

Har De forslag til udbygning af siden – send en e-mail til brandinfo@brandinfo.dk

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *